EDM Slovakia s.r.o.

ponúka overené, spoľahlivé a ekonomicky výhodné riešenia potrieb strojárskych firiem a nástrojární.

K najpoužívanejším technológiám pri výrobe nástrojov po dlhé roky patrí elektroerozívne obrábanie, ktoré sa rozdeľuje na elektroerozívne drôtové rezanie a hĺbenie. V odbornej terminológii a literatúre je zaužívaná anglická skratka erozívneho procesu – EDM.

Obchodná spoločnosť EDM Slovakia spol. s r.o. je zameraná na oblasť EDM s cieľom ponúknuť nástrojárňam a strojárskym firmám okrem elektroerozívnej technológie aj rozsiahle sortimenty vstupných materiálov potrebných pre efektívne využitie tejto technológie. Patria medzi ne precízne upínacie systémy firmy VERTEX a EROWA, kvalitná technická chémia, rezacie drôty a spotrebný materiál pre EDM stroje. Osobitnou kapitolou sú výkonné CNC obrábacie stroje známeho anglo-amerického výrobcu Hardinge-Bridgeport. Obchodný sortiment dopĺňajú extrémne silné bremenové a upínacie magnety, precízne aparáty a zariadenia firmy VERTEX a SAV a spoľahlivé zváracie agregáty firmy TELWIN.

K ďalším produktom z ponuky firmy EDM Slovakia, s. r. o. patria diamantové orovnávače používané na orovnávanie brúsnych kotúčov ako aj brúsivo frimy KLINGSPOR. EDM Slovakia, s. r. o. ponúka pre svojich zákazníkov normalizované diely pre lisovacie, strižné, tvarovacie nástroje a pre formy. Sortiment dopĺňajú aj tlakové dná nádob podľa špecifikácií zákazníka.

Kontakt

Email : metalimpex@metalimpex.sk

Mobil : +421 948 706 526